อาหารไทย

Thai food

My Thai, een Thais restaurant met een (h)eerlijke smaakbeleving in het hartje van Leuven.

Met de typische smaakmakers toveren wij de Thaise cultuur op uw bord.

Wist u dat we in Thailand alleen noedels met stokjes eten en andere gerechten met lepel en vork.

Bij My Thai mag u kiezen,… van mild, pittig tot pikant met stokjes, lepel of vork.

Laat het ons weten als u allergisch bent voor bepaalde ingrediënten. We stellen u graag een alternatief voor.

We koken alle gerechten à la minute met verse ingrediënten. Vers koken neem nu eenmaal meer tijd in beslag. We danken u dan ook voor uw begrip.

อาหารไทย

Thai food

My Thai, a Thai restaurant with a (h) honest taste experience in the heart of Leuven.

With the typical seasonings, we conjure up Thai culture on your plate.

Did you know that in Thailand we only eat noodles with chopsticks and other dishes with a spoon and fork?

At My Thai you can choose … from mild, spicy to spicy with chopsticks, spoon or fork.

Let us know if you are allergic to certain ingredients. We are happy to propose an alternative.

We cook all dishes à la minute with fresh ingredients. Fresh cooking simply takes more time. We thank you for your understanding.